• Elektrisch gereedschap keuren volgens NEN 3140

     
  • Ladders en rolsteigers keuren

     
  • Machine keuring

     

Ladders en rolsteigers keuren

 

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van klimmaterieel verplicht.

 

Hiervoor hebben we een bevoegd persoon in het bedrijf met de juiste diploma's.

 

Het materieel zal gekeurd worden volgens:

 

- CE-markering en Europese regelgeving

- Arbobesluit ( Richtlijn Arbeidsmiddelen )

- NEN 2484 / NEN-EN 1004

 

 

Na de keuring krijgt u een specificatie mee dat het materieel goedgekeurt is.

 

Het materieel zal voorzien zijn van een goedkeurings sticker. Zodat u altijd kunt aantonen dat uw materieel juist nagekeken is.

 

Het keuren kan ook ter plaatse!